Familie > Adopsjon

Adopsjon
---På denne siden finner du lenker til foreninger og masse informasjon og veiledning om det å adoptere et barn.
Adopsjonsforum
---Adopsjonsforum er en humanitær forening med internasjonal adopsjon som hovedarbeidsfelt.
Adopsjonspenger
---Trygdeetatens informasjonsside om retten til adopsjonspenger.
Doktor Onlines Forum for adopsjon
---Her kan du dele dine egne erfaringer og få hjelp og råd.
Enestående Adoptanters Forening
---Denne siden hjelper deg på veien mot adopsjon om du er enslig.
Foreningen for ufrivillige barnløse
---Her finner du informasjon om foreningen.
IndorAdopt
---InorAdopt er godkjent av norske myndigheter i forbindelse med utenlandsadopsjon.
Verdens barn
---Informasjon om hvordan en adopsjon foregår, hvem som kan adoptere.
adoptere fra Kina
---Informasjon for dere som planlegger å adoptere et barn fra Kina.

Gå til startside Klikk her